Bán Item Anime Defenders

Chú ý:
- Để mua items và unit cần đạt LV 10
- Để mua Gems cần đạt LV 15. Khi mua Gem các bạn sẽ nhận được 97% giá trị gói mua do game tính phí 3% cho giao dịch Gems. Ví dụ mua gói 1.000 Gems các bạn sẽ nhận được 970 Gems.

Bán Item Anime Defenders


Xác nhận thanh toán

Thông tin yêu cầu
Gói
Bán Item Anime Defenders
Tổng thanh toán

Thông tin người dùng

Tài khoản Roblox
Mật khẩu Roblox
Tắt 2step và điền 3 game chơi gần nhất + backup code

Xác nhận thanh toán

Thông tin nạp thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá
Chiết khấu
Khuyến mại
Phí thanh toán
Miễn phí
Số tiền thực nhận

Đăng nhập

Vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Đăng ký để trải nghiệm tốt nhất
dịch vụ của chúng tôi!

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây

Đăng nhập để tiến hành giao dịch!

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây